—, Սարգիս Մուրադյան, Գրիգոր Խանջյան, Լևոն Նալբանդյան (Լենոս), —, Էդուարդ Իսաբեկյան, Ֆլորա Գրիգորյան
—, Սարգիս Մուրադյան, Գրիգոր Խանջյան, Լևոն Նալբանդյան (Լենոս), —, Էդուարդ Իսաբեկյան, Ֆլորա Գրիգորյան

Сопутствующие картины