Վերնատան անդամներ՝ Ավ. Իսահակյան, Լ. Շանթ, Դ. Դեմիրճյան, Ղ. Աղայան, Հովհ. Թումանյան, Ն. Աղբալյան, 1903
Վերնատան անդամներ՝ Ավ. Իսահակյան, Լ. Շանթ, Դ. Դեմիրճյան, Ղ. Աղայան, Հովհ. Թումանյան, Ն. Աղբալյան, 1903

Сопутствующие работы