ԹումանՅանը Վերնատան առանձնասենյակում, (1901) – Թումանյանի բացիկը Լևոն Շանթին
ԹումանՅանը Վերնատան առանձնասենյակում, (1901) – Թումանյանի բացիկը Լևոն Շանթին

Сопутствующие работы