Լեո, Ավետիք Իսահակյան, Ղազարոս Աղայան, Հովհաննես Թումանյան, Թիֆլիս, 1908թ.
Լեո, Ավետիք Իսահակյան, Ղազարոս Աղայան, Հովհաննես Թումանյան, Թիֆլիս, 1908թ.

Сопутствующие работы