Կոմունարների(Անգլիական) այգում։ Երևան, 1946թ
Կոմունարների(Անգլիական) այգում։ Երևան, 1946թ

Сопутствующие работы