Հրանտ Մաթևոսյանը Հենրիկ Սիրավյանի հետ. 1993 թ., Երևան
Հրանտ Մաթևոսյանը Հենրիկ Սիրավյանի հետ. 1993 թ., Երևան

Сопутствующие картины

Сопутствующие работы