Հայ կերպարվեստի վարպետները` Էդուարդ Արծրունյան և Ռուբեն Ադալյան
Հայ կերպարվեստի վարպետները` Էդուարդ Արծրունյան և Ռուբեն Ադալյան

Сопутствующие картины