Գրիգոր Աղասյան, —, Արա Հարությունյան, Սուրեն Սաֆարյան, —, Ղուկաս Չուբարյան, Անատոլի Պապյան, Գրիգոր Խանջյան , Մհեր Աբեղյան, —, Հովհաննես Զարդարյան, Վլադիմիր Այվազյան, Արա Բեքարյան, Նանա Գյուլիքևխյան, Շանթ Հերթևցյան, Լավինիա Բաժբեուկ-Մելիքյան, Սարգիս Մուրադ
Գրիգոր Աղասյան, —, Արա Հարությունյան, Սուրեն Սաֆարյան, —, Ղուկաս Չուբարյան, Անատոլի Պապյան, Գրիգոր Խանջյան , Մհեր Աբեղյան, —, Հովհաննես Զարդարյան, Վլադիմիր Այվազյան, Արա Բեքարյան, Նանա Գյուլիքևխյան, Շանթ Հերթևցյան, Լավինիա Բաժբեուկ-Մելիքյան, Սարգիս Մուրադ

Сопутствующие картины