Ղազարոս Աղայանը, Պերճ Պռոշյանը և Հովհաննես Թումանյանը, 1902թ․ Թիֆլիս
Ղազարոս Աղայանը, Պերճ Պռոշյանը և Հովհաննես Թումանյանը, 1902թ․ Թիֆլիս

Сопутствующие работы