Անի մեկնելուց առաջ, ձախից՝ Հովհ. Կոստանյան, Հովհ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Ալեքսանադրապոլ, 1901
Անի մեկնելուց առաջ, ձախից՝ Հովհ. Կոստանյան, Հովհ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Ալեքսանադրապոլ, 1901

Сопутствующие работы