1949. Գուրգեն Քոչարյան (աշխարհագրագետ), Արա Սարգսյան, Արփենիկ Նալբանդյան, Վաղարշ Վաղարշյան, Անդրանիկ Բաղդասարյան (աշխարհագրագետ), Նաիրի Զարյան
1949. Գուրգեն Քոչարյան (աշխարհագրագետ), Արա Սարգսյան, Արփենիկ Նալբանդյան, Վաղարշ Վաղարշյան, Անդրանիկ Բաղդասարյան (աշխարհագրագետ), Նաիրի Զարյան

Сопутствующие картины